Zawieszona wizytówka. Jak odzyskać Profil Firmy w usłudze Google Moja Firma?

Profile Firm niezgodne z wytycznymi Google dotyczącymi jakości danych mogą zostać zawieszone, a nawet usunięte z wyszukiwarki. W tym zagadnieniu postaram się przedstawić krok po kroku proces odzyskania Profilu Firmy w Google, a także wskazówki dotyczące umieszczania informacji o firmach w wyszukiwarce Google. Jak więc odzyskać dostęp do Profilu Firmy w Google Maps (Google Moja Firma)?

Poprawianie zawieszonych i wyłączonych profili w Google

Firma Google może zawiesić konta użytkowników, jak również Profile Firm, które są niezgodne z wytycznymi. Zawieszona wizytówka w Google to poważny problem, który może przysporzyć firmie sporo kłopotów. Zawieszony profil w Google Maps można odzyskać, jednak wymaga to skomplikowanej procedury i od kilku dni do nawet kilkunastu tygodni oczekiwania na jego przywrócenie.

Jak poprawić zawieszony Profil Firmy w Mapach Google?

Aby poprawić zawieszony Profil Firmy w Google, należy wypełnić oraz przesłać formularz z prośbą o jego przywrócenie. Jednak, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, które mogą mieć znaczenie dla dobra firmy, należy przesłać tylko jedną prośbę o przywrócenie wizytówki firmy w Google.

By edytować i zarządzać Profilem Firmy w Mapach Google należy zalogować się na swoje konto. Ważne, aby Twój profil był zgodny z wytycznymi, które przedstawia firma Google w dziale Pomoc oraz na stronie support.google.com.

Jak wypełnić formularz o przywrócenie profilu firmy w Google?

Aby wypełnić formularz o przywrócenie Profilu Firmy w usłudze Google Moja Firma należy najpierw odpowiedzieć na kilka pytań. Klikając link z formularzem naszym oczom ukazuje się 8 pytań, na które musimy odpowiedzieć zgodnie z prawdą.

jak wypełnić, przywrócenie profilu firmy w Google, Google Moja Firma, Profil Firmy w Google, jak przywrócić, zawieszony profil, formularz prośba o przywrócenie profilu firmy w Google dla firmy działającej lokalnie
Jak wypełnić formularz prośba o przywrócenie profilu firmy w Google dla firmy działającej lokalnie?

Pamiętajmy, że firma Google posiada narzędzia, które potrafią zweryfikować prawdziwość podanych w profilu firmy informacji. Profil Firmy w usłudzie Google Moja Firma powinien więc być uzupełniony prawidłowo, zgodnie z danymi podanymi we właściwym dla danej lokalizacji i państwa urzędzie; dla Polski jest to Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG).

jak wypełnić, przywrócenie profilu firmy w Google, Google Moja Firma, Profil Firmy w Google, jak przywrócić, zawieszony profil, formularz prośba o przywrócenie profilu firmy w Google dla firmy działającej lokalnie
Jak wypełnić formularz prośba o przywrócenie profilu firmy w Google dla firmy działającej lokalnie?

Odrzucona prośba o przywrócenie Profilu Firmy. Co zrobić, jak żyć?

Może się tak wydarzyć, że prośba o przywrócenie Profilu Firmy w usłudze Google Maps (Google Moja Firma) zostanie odrzucona. W tym przypadku należy udowodnić, że nasza firma istnieje naprawdę i prowadzi działalność pod wskazanym adresem. Tu pomoże przesłanie zdjęcia witryny sklepu, bądź szyldu lub zdjęcie budynku, w którym mieści się dana firma.

W przypadku sklepów lub usług, które prowadzą działalność pod stałym adresem, a także posiadają szyld, będzie to łatwiejsze. Problem pojawia się jednak w przypadku działalności gospodarczych, które mieszczą się w prywatnych mieszkaniach, bądź też działają mobilnie.

W tym przypadku należy przesłać do Google informacje o działalności firmy – w przypadku Polski jest to wpis z CEIDG, który dostępny jest za darmo, bez logowania na stronie Ceidg.gov.pl. Zaświadczenie CEIDG wraz z danymi o naszej firmie będzie przydatne w obu podanych przypadkach i zwiększy szansę na przywrócenie firmowego profilu w Google.

Ile trwa rozpatrywanie prośby o przywrócenie profilu firmy w Google?

Rozpatrywanie prośby o przywrócenie profilu firmy w Google Maps trwa zazwyczaj od kilku dni do nawet kilku tygodni. Większość zgłoszeń jest jednak sprawdzana, rozpatrywana i weryfikowana w przeciągu 3 dni roboczych. Po rozpatrzeniu prośby firma Google wysyła maila z aktualnym statusem profilu firmy w Google.

Jeśli jednak wydarzy się tak, że od wysłania prośby minęły ponad 3 dni robocze, należy odpowiedzieć na otrzymanego od Google e-maila. Firma oraz przydzielony do sprawy specjalista zbada naszą sprawę.

Co się stanie, gdy Profil Firmy w Google zostanie usunięty?

Jeśli Profil Firmy w Google jest niezgodny ze wskazówkami na temat umieszczania informacji profil może zostać całkowicie usunięty. W takim przypadku profil firmy nie będzie już dostępny publicznie, a menadżerowie i właściciel Profilu Firmy nie będą mogli podejmować już żadnych działań w usłudze Menadżer Profilu Firmy Google.

W tym przypadku konto menadżera zostaje zawieszone na zarządzanych przez siebie kontach. Nie ma to jednak wpływu na inne lokalizacje. Jeśli konto Google menedżera zostanie przywrócone, odzyska on dostęp do lokalizacji.

Dopóki jednak profil Google jest zawieszony, właściciel oraz przydzielony do profilu menadżer może przesłać prośbę o przywrócenie wizytówki Google. Jeśli Profil Firmy w Google zostanie przywrócony, wszelkie uprawnienia właściciela i menadżerów zostaną przywrócone.

Wypełniłem formularz i poprawiłem zawieszony profil. Nadal występują problemy. Co zrobić?

Warto pamiętać, że firma Google nie podaje konkretnych powodów zawieszenia Profilu Firmy. Jeśli więc po wypełnieniu formularza nadal masz problem z przywróconym profilem, opisz swoją sytuację odpowiadając na maila, które dostaniesz od Google. Przydzielony ekspert z Google indywidualnie zbada sytuację i stan Twojego Profilu Firmy w Google.

Jak poprawnie uzupełnić dane o firmie w Google i w usłudze Google Moja Firma?

Aby ustrzec się przed zawieszeniem profilu firmy w Google należy zrobić to zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi umieszczania informacji o firmie w Google.

W tym celu należy utworzyć profil firmy w Google, w usłudze Google Moja Firma. Aby wizytówka firmy nie została usunięta lub zawieszona, należy podać prawdziwe informacje o firmie, przestrzegać wskazówek dotyczących umieszczania informacji o firmie w Google oraz w usługach pokrewnych, np. w Google Maps. Należy także unikać treści, które są niedozwolone i zabronione, zgodnie z polityką firmy Google.

Jak zgodnie z zasadami uzupełnić profil firmy w Google Moja Firma?

Aby Profil Firmy w Google zachował wysoką jakość i nie naruszał zasad dotyczących umieszczania informacji o firmie w Google Moja Firma należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi firm działających lokalnie.

Pomoże to uniknąć problemów, które najczęściej występują w przypadku nieprawidłowego uzupełnienia profilu firmy w Google. W takim przypadku może być konieczne wprowadzenie zmian. Może to jednak przysporzyć poważniejszych problemów jak choćby zawieszenie profilu firmy w Google, bądź nawet jego całkowite usunięcie z wyszukiwarki.

Jak więc uzupełnić profil firmy zgodnie z wytycznymi firmy Google?

Zakładając Profil Firmy w usłudze Google Moja Firma w pierwszej kolejności powinniśmy zaprezentować firmę, tak jak prezentujemy ją na szyldach, produktach czy artykułach firmowych, które zawierają dane o firmie. Należy także zadbać o to, by podać prawidłowy i dokładny adres. Jeśli nasza firma działa w terenie, należy podać obsługiwany obszar działalności.

Wybierając kategorię działalności należy wybrać ich jak najmniejsza ilość. Pozwoli to klientom na szybkie znalezienie takich usług, jakie świadczy Twoja firma. Warto pamiętać, że firma powinna mieć TYLKO jedną wizytówkę w usłudze Google Moja Firma. Większa ilość profili może spowodować problemy z wyświetlaniem informacji o firmie w w wyszukiwarce oraz w Google Maps. Zdublowane profile mogą zostać także całkowicie usunięte z wyszukiwarki Google.

Szczegółowe wytyczne dotyczące treści w profilach firm. Jak prawidłowo uzupełnić wizytówkę Google?

Aby utworzyć profil firmy w Google nasza działalność powinna posiadać fizyczną lokalizację, w której w podanych na profilu godzinach będą obecni pracownicy. Wyjątkiem od tej reguły są bankomaty, automaty i paczkomaty, a także firmy prowadzące działalność sezonową. Jednak i takie firmy muszą posiadać stały szyld widoczny w danej lokalizacji.

Należy pamiętać, że tylko właściciele firm lub upoważnieni przez nich pracownicy mogą zarządzać profilem firmy w wyszukiwarce Google. Aby zlecić zarządzanie profilem firmy w Google innej osobie, należy dodać je jako menadżerów w usłudze Google Moja Firma.

Jakich informacji nie wolno umieszczać w profilu firmy w Google?

Publikowane na profilu firmy informacje powinny być przede wszystkim prawdziwe. Powinny także określać to, co sprawia, że firma jest wyjątkowa. Nie wolno jednak umieszczać ani publikować treści, które zawierają informacje poufne, bądź zawierające dane wrażliwe. Nie wolno także umieszczać żadnych informacji zawierających dane finansowe, dokumenty tożsamości, czy prywatne dane kontaktowe, które zawierają imię i nazwisko.

Opis firmy powinien zawierać prawdziwe oraz rzetelne informacje na temat Twojej firmy. Przedstawione na nim informacje powinny jasno informować klientów, czym zajmuje się Twoja firma. Treści, które są niezwiązane z działalnością firmy są niedozwolone. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule wskazówki na temat umieszczania informacji o firmie w Google.

Jak dodać dodać nazwę firmy w wizytówce Google?

Najważniejszym elementem przy tworzeniu profilu firmy w usłudze Google Moja Firma (Google Maps) jest dokładna nazwa firmy. Nazwa firmy powinna odpowiadać nazwie firmy, która istnieje w świecie rzeczywistym, np. na szyldzie sklepu, na stronie internetowej bądź na gadżetach reklamowych firmy.

Jeśli więc Tworzysz profil firmy dla agencji marketingowej, należy podać nazwę firmy, którą firma posługuje się na co dzień, jej dokładny adres, godziny otwarcia, a także kategorię działalności. Podawanie zbędnych informacji w nazwie firmy np. „pozycjonowanie, optymalizacja i tworzenie stron internetowych” w przypadku agencji marketingowej jest niedozwolone i może skutkować zawieszeniem profilu firmy w Google, bądź jego całkowitym usunięciem.

Google nie wybacza tych błędów! Ważne informacje dotyczące profilu firmy w usłudze Google Moja Firma.

Firma Google nie toleruje oszustw ani działań, które są niezgodne z prawem. Warto mieć więc świadomość, że kombinowanie i zamieszczanie zbędnych informacji w Profilu Firmy w Google może doprowadzić do zawieszenia konta oraz usunięcia informacji o firmie z wyników wyszukiwania.

Również wszelkiego rodzaju informacje o promocjach, konkursach i podejrzanych działaniach marketingowych, a także konkursy, w których właściciel firmy oferuje rozdawanie nagród powinny w widocznym miejscu zawierać link do regulaminu oraz warunków takiej akcji. Warunki te powinny być przejrzyste i zgodne z zasadami firmy Google. Należy pamiętać, że niedotrzymanie obietnic może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Firma Google zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Profilu Firmy w usłudze Google Moja Firma, a także do innych usług firmy Google, jeśli profil narusza powyższe zasady. Jeśli opisane naruszenia będą niezgodne z lokalnym prawem, firma Google może zgłosić takie naruszenie odpowiednim organom ścigania.

Więcej szczegółowych informacji na temat umieszczania informacji o firmie w usłudze Google Moja Firma, a także w usłudze Google Maps znajdziecie pod tym linkiem.