Google zamyka Universal Analytics. Przygotuj witrynę na Google Analytics 4.

Firma Google już jakiś czas temu poinformowała administratorów witryn internetowych o wycofaniu usługi Universal Analytics. Od 1 lipca 2023 roku dotychczasowa usługa zastąpiona zostanie nową wersją – Google Analytics 4.

Universal Analytics (UA) to jedna z wersji usługi Google Analytics, która znana jest dobrze wszystkim administratorom stron internetowych. Wprowadzona do użytku w 2012 roku usługa wyróżniała się m.in. kodem śledzenia, możliwością monitowania danych zarówno z urządzeń mobilnych, jak i klasycznych PC.

Ogłoszona w październiku 2020 roku usługa Google Analytics 4 to rozwiązanie analityczne nowej generacji, które zastąpi dotychczasową wersję Universal Analytics.

Google Analytics 4, Universal Analytics, GMP, GA4, analityka internetowa, statystyki Google, przyszłość, jak przejść na nową wersję, rozwiązania Google
Źródło: blog.google (https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/new_google_analytics/)

Czym będzie wyróżniać się Google Analytics 4?

GA4 to m.in. skoncentrowany i przyszłościowy system ochrony prywatności, inteligentne uczenie się ścieżki klienta prowadzącej przez różne platformy i urządzenia, a także ulepszona i bezproblemowa integracja z platformami reklamowymi Google.

Ulepszona ma być także optymalizacja skuteczności kampanii reklamowych w celu zwiększenia zwrotów z inwestycji marketingowych.

Jak przejść na nową usługę Google Analytics 4?

Aby zacząć korzystać z nowej wersji Google Analytics, należy skonfigurować usługę Google Analytics 4 pod kątem strony internetowej lub aplikacji. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z usługi Google Analytics, utwórz konto i skonfiguruj usługę Google Analytics 4.

Jeżeli dotychczas korzystałeś z usługi Universal Analytics, do obecnej konfiguracji należy dodać usługę Google Analytics 4. W tym celu należy kliknąć opcję Asystent konfiguracji usługi Google Analytics 4 i utworzyć usługę Google Analytics 4, która zacznie zbierać dane równocześnie z Twoją dotychczasową usługą Universal Analytics.

Warto zaznaczyć, że dotychczasowa usługa UA nie ulegnie zmianie i nadal będzie zbierać dane – dostęp do niej można uzyskać za pomocą ekranu „Administracja”.

Google Analytics 4 zastąpi Universal Analytics. Jak sprawdzić typ usługi Google Analytics?

Typ usługi Google Analytics można sprawdzić na kilka sposobów. Jednym z najprostszych jest weryfikacja identyfikatora usługi. Jeśli Twoja usługa została utworzona przed 14 października 2020 roku, prawdopodobnie korzystasz z usługi Universal Analytics. Jeśli skonfigurowałeś usługę po 14 października 2020 roku, prawdopodobnie korzystasz już z usługi Google Analytics 4.

Typ usługi można sprawdzić także po identyfikatorze usługi:

  • Identyfikator usługi Universal Analytics zaczyna się od UA i kończy cyframi (UA-XXXXXXXXX-1);
  • Identyfikator usługi Google Analytics 4 zawiera tylko cyfry (XXXXXXXXX).

Aby znaleźć identyfikator usługi należy w lewym górnym rogu (obok logo Analytics) kliknij strzałkę w dół, aby otworzyć menu wyboru usług. Pierwsza z kolumn z lewej strony zawiera listę Twoich kont, a następna aktywne Twoje usługi. Aktualnie otwarta usługa jest podświetlona kolorem szarym. Sprawdź identyfikator podany pod nazwą usługi, po którym rozpoznasz jej typ.