Optymalizacja Stron Internetowych | Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto

Czym jest Optymalizacja Stron Internetowych?

Optymalizacja stron internetowych jest następstwem wykonanego wcześniej audytu SEO, który obejmuje takie aspekty jak analiza dostępności strony internetowej dla robotów, przyjazność witryny dla urządzeń mobilnych, prędkość działania i wydajność serwera www, sprawdzenie indeksacji strony w wyszukiwarkach internetowych, a także analizę struktury strony www, jej kodu czy linkowania wewnątrz witryny. Bez wykonanego wcześniej audytu prawidłowa optymalizacja strony internetowej jest w praktyce niewykonalna. Optymalizacja pozwala wyeliminować szereg błędów, które wykazał przeprowadzony wcześniej audyt SEO strony internetowej. Audyt SEO strony internetowej i przeprowadzona po nim optymalizacja witryny to podstawowe kroki do skutecznego pozycjonowania strony internetowej w celu osiągnięcia jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania dla wybranych słów i fraz kluczowych.

Jak przebiega proces optymalizacji strony internetowej?

Pozycjonowanie strony internetowej (z ang. SEO) to proces niezwykle złożony, jednakże dla każdego klienta i każdej branży będzie on przebiegał wedle indywidualnych potrzeb. Jednym z elementów tego procesu jest optymalizacja strony internetowej w celu eliminacji błędów i problemów mających wpływ na późniejszą optymalizację witryny pod kątem słów kluczowych.

Jakie elementy są sprawdzane i optymalizowane podczas procesu pozycjonowania Twojej strony internetowej? W pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt SEO strony www, który ma na celu znalezienie wszystkich elementów mogących i mających wpływ na pozycję witryny w wyszukiwarce internetowej.

  1. Przeprowadzana jest analiza jakości linków zindeksowanych w wyszukiwarce. Sprawdzana jest też struktura linków i jakość URL-i prowadzących do witryny. Weryfikacja linków, które widnieją w wyszukiwarce, a także ich budowa (o przyjaznych linkach pisałem w dziale pozycjonowanie stron internetowych) ma szczególny wpływ na aktualną pozycję strony www. Budowa adresu www i użyte w nim słowa kluczowe mogą korzystnie wpływać na pozycjonowanie strony internetowej, dlatego już na samym początku drogi ważna jest optymalizacja adresów, które kierują na naszą witrynę internetową.
  2. Szczególnie ważnym etapem optymalizacji strony internetowej jest weryfikacja systemu CMS, na którym oparta jest witryna. Najpopularniejszym i najczęściej wybieranym systemem CMS na świecie jest WordPress. W procesie optymalizacji witryny internetowej sprawdzane są m.in. zainstalowane wtyczki, ustawienia panelu administracyjnego, czy szybkość motywu, na którym bazuje strona. Źle zoptymalizowany szablon może mieć kluczowy wpływ na szybkość działania strony i serwera www, a jego nieprawidłowe ustawienia mogą niekorzystnie wpływać na czynniki mające znaczenie przy pozycjonowaniu.
  3. Optymalizacja strony internetowej jest podstawą skutecznego pozycjonowania w wyszukiwarce Google. Głównym elementem optymalizacji stron są odpowiednio zredagowane teksty. Prawidłowe opracowanie tekstów stanowi priorytet prawidłowej optymalizacji strony. Odpowiednio przeredagowane teksty tworzą znakomitą bazę do pracy nad poprawą widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Obecnie wyszukiwarki zwracają szczególną uwagę na jakość dostarczanych treści tekstowych, a także ich przydatność. Zoptymalizowane teksty na stronie internetowej warto uzupełnić o zdjęcia oraz grafiki, które należy wcześniej odpowiednio otagować. Ważnym aspektem jest umiejscowienie tekstów oraz stosowanie odpowiednich nagłówków. Wszystkie te działania pozwolą uzyskać pożądany efekt w postaci poprawy pozycji w wynikach wyszukiwania.
  4. Aby Twoja strona internetowa prawidłowo indeksowała się w wyszukiwarkach internetowych należy zoptymalizować adresy (wdrożyć przyjazne linki), poprawić linkowanie wewnętrzne, wyeliminować duplikaty i linki do nieistniejących już stron. Poprawna weryfikacja adresów strony oraz poprawa ich wyświetlania ma szczególne znaczenie przy pozycjonowaniu witryny i przyczynia się do poprawy jej widoczności w wyszukiwarkach, a także pomaga w osiąganiu coraz wyższych pozycji.
  5. Podczas optymalizacji strony internetowej należy zadbać o prawidłowe wyświetlanie i opisanie nagłówków. Nagłówki stanowią jeden z najistotniejszych elementów wskazujących na treść naszej strony, a ich prawidłowe użycie ułatwia robotom Google odnalezienie prawidłowej strony. Tytuły (title) oraz opisy (meta description) są bezpośrednio wyświetlane w wynikach wyszukiwania, dlatego ważna jest ich prawidłowa optymalizacja już na samym początku istnienia strony internetowej. Prawidłowa konfiguracja meta tagów sugeruje tematykę danej strony oraz opisuje czego użytkownik może oczekiwać po wejściu w odnośnik.
  6. Podczas optymalizacji strony internetowej wdrażane są nie tylko widoczne zmiany, jak poprawa meta tagów, treść witryny, czy poprawa nawigacji i linkowania. Optymalizacji podlegają także aspekty techniczne strony internetowej, jak analiza kodu strony, weryfikacja i optymalizacja systemu CMS oraz jego zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. Analizie poddany zostaje także serwer strony, którego szybkość i sprawne działanie ma kluczowe znaczenie przy pozycjonowaniu strony internetowej.
  7. Proces optymalizacji witryny internetowej to także poprawne skonfigurowanie narzędzi Google. W szczególności niezbędna jest weryfikacja domeny internetowej w usłudze Google Search Console oraz konfiguracja i wdrożenie usługi Google Analytics. Usługi te stanowią jedne z podstawowych i niezbędnych narzędzi potrzebnych do monitorowania postępów pozycjonowania strony internetowej w Google oraz oceny efektów biznesowych Twojej firmy.